Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Поточна діяльність /

  Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, господарствам населення

    До уваги керівників агроформувань та населення району!
  Управління агропромислового розвитку інформує про те, що відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки рішенням
  обласної ради від 06.04.2017 року № 560 затверджені Порядки використання коштів обласного бюджету:
  - Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності.
  - Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів.
  - Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння.
  Внесені зміни до Порядку надання і використання спеціальної бюджетної дотації з обласного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам, що спрямовується на вирощування гречки на зерно та на вирощування льону:
  - Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується сільськогосподарським підприємствам, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності (далі сільськогосподарським підприємствам) у розмірі 300 гривень на вирощування 1 га гречки на зерно.
  - Спеціальна бюджетна дотація з обласного бюджету спрямовується сільськогосподарським підприємствам, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності (далі сільськогосподарським підприємствам) у розмірі 2,0 тис.грн на вирощування 1 га льону-довгунцю та 0,7 тис.грн. на вирощування 1 га льону олійного.
  ПОРЯДОК
  надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація
  за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності
  1. Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності та господарювання (далі підприємствам), як спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284 (далі – Порядок).
  2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності (далі – приріст поголів’я корів) з
  метою нарощування чисельності поголів’я корів, молодняку великої рогатої худоби на вирощуванні і відгодівлі, обсягів виробництва молока та м’яса яловичини, поліпшення ситуації із зайнятістю сільського населення, самодостатності територіальних громад. Відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі
  - кошти).
  3. Кошти з обласного бюджету що спрямовуються підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація у розмірі 2000 гривень за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом та 1 грудня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року.
  4. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів власного відтворення надається підприємствам які на 1 січня поточного року утримували:
  - сільськогосподарські підприємства – не менше, як 30 корів;
  - фермерські господарства – не менше, як 10 корів.
  5. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
  6. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від підприємств для нарахування і виплати спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я корів спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради утворюється обласна комісія (далі комісія). 
  До складу комісії входять заступник голови обласної державної
  адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області і Державної фіскальної служби, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати обласної ради - представники від кожної фракції в обласній раді, представники професійних громадських організацій. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку АПК, заступник голови комісії - перший заступник голови обласної ради.
  7. Після набрання чинності Порядку надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються підприємствам, як спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів обласна комісія оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання
  – до 15 грудня. Підприємства для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я корів щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, і до 10 грудня поточного року надають до комісії:
  - заявку за формою (додаток 1);
  - інформація про потребу в коштах спеціальної бюджетної дотації підприємствам за приріст поголів’я корів завіреною підписом керівника сільськогосподарського підприємства та головним бухгалтером і скріпленою мокрою печаткою (додаток 2);
  - довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
  - копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) стосовно наявного поголів'я корів на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистики;
  - відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  - витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр, на все наявне поголів'я великої рогатої худоби;
  - письмове зобов’язання про збереження нарощеного поголів’я корів протягом поточного та двох наступних років і повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі їх передчасної реалізації або падежу пов’язаного з безгосподарністю, виявлення контролюючими органами порушень чинного законодавства щодо цільового використання коштів.
  8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 3). Документи розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років. Документи, які подані не в повному обсязі підлягають поверненню.
  9. Комісія розглядає подані підприємствами документи, проводить перевірку на відповідність умовам Порядку.
  10. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол із
  зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.
  11. Комісія визначає суму коштів для кожного підприємства, що подали заявки, та приймає рішення про включення їх до реєстру підприємства для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я корів (додаток 4).
  12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.
  13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки підприємств в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
  14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.
  15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством.
  ПОРЯДОК
  надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів
  1. Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284 (далі – Порядок).
  2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання коштів з обласного бюджету господарствам населення, що утримують три і більше корів спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів з метою підвищення селекційного рівня, відтворення, продуктивності та обсягів виробництва молока у даній категорії господарств відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі - кошти).
  3. Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів молочного та м’ясо-молочного напрямів продуктивності придбаних господарствами населення у племінних заводів, племінних репродукторів на території області і за її межами у розмірі половини вартості придбання, але
  не більше 10 000 грн. за голову.
  4. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
  5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від господарств населення, які придбали племінне поголів’я для отримання коштів з обласного бюджету спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради утворюється
  обласна комісія (далі комісія). До складу комісії входять заступник голови обласної державної
  адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області і Державної фіскальної служби, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати обласної ради – представники від кожної фракції в обласній раді, представники професійних громадських організацій. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку АПК, заступник голови комісії - перший заступник голови обласної ради.
  6. Після набрання чинності Порядку надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів обласна комісія оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів. Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 15 грудня.
  7. Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів подають такі документи:
  - заявку за формою (додаток 1);
  - довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
  - акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних тварин;
  - копії племінних свідоцтв (сертифікатів) засвідчених підписом секретаря та печаткою сільської (селищної), міської ради, територіальної громади;
  - платіжний документ (накладні, квитанції, прибуткові касові ордери, фіскальні чеки), що підтверджує сплату коштів за придбану телицю, нетель або корову у племінних заводах, племінних репродукторах;
  - копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  - довідку сільської (селищної,), міської ради, територіальної громади, яка посвідчує наявність у господарстві населення трьох та більше корів і придбану у племінних заводах, племінних репродукторах племінну телицю, нетель або корову молочного, м’ясо-молочного напрямів продуктивності;
  - копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;
  - письмове зобов’язання про збереження придбаної племінної телиці, нетелі або корови протягом поточного та двох наступних років і повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі їх передчасної реалізації або падежу пов’язаного з безгосподарністю, виявлення
  контролюючими органами порушень чинного законодавства щодо цільового використання коштів.
  8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2). Документи розглядаються, перевіряються комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років. Документи, які подані не в повному обсязі підлягають поверненню.
  9. Комісія розглядає подані господарствами населення документи, проводить перевірку на відповідність умовам Порядку.
  10. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.
  11. Комісія визначає суму коштів для кожного господарства населення, що подали заявку, та приймає рішення про включення його до реєстру господарств для виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів (додаток 3).
  12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.
  13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки господарств населення в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
  14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.
  15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством.
  ПОРЯДОК
  надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння
  1. Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на виконання Програми
  розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284 (далі – Порядок).
  2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання коштів з обласного бюджету господарствам населення, що утримують три і більше корів спрямовуються для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння з метою механізації процесу доїння корів, зменшення витрат ручної праці, збільшення обсягів виробництва та якості
  молока у даній категорії господарств поліпшення зайнятості сільського населення, соціального розвитку села, самодостатності територіальних громад відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі - кошти).
  3. Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння придбаних господарствами населення у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю один раз у 5 років.
  4. Головним розпорядником коштів з обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.
  5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від господарств населення, які придбали установки індивідуального доїння для отримання коштів з обласного бюджету спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної
  ради утворюється обласна комісія (далі комісія). До складу комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області і Державної фіскальної служби, головного управління
  Держпродспоживслужби в Житомирській області, голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати обласної ради – представники від кожної фракції в обласній раді, представники професійних громадських організацій. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку АПК, заступник голови комісії - перший заступник голови обласної ради.
  6. Після набрання чинності Порядку надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння обласна комісія оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів. Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення, а закінчується - за 10 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії. Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 15 грудня.
  7. Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння подають такі документи:
  - заявку за формою (додаток 1);
  - довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
  - платіжний документ (накладні, квитанції, прибуткові касові ордери, фіскальні чеки), що підтверджує сплату коштів та технічної документації за придбану установку індивідуального доїння;
  - довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів;
  - копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;
  - копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  - письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну витрати не відшкодовуються).
  8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2). Документи розглядаються, перевіряються комісією у порядку
  черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох років. Документи, які подані не в повному обсязі підлягають поверненню.
  9. Комісія розглядає подані господарствами населення документи, проводить перевірку на відповідність умовам Порядку.
  10. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згідний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.
  11. Комісія визначає суму коштів для кожного господарства населення, що подали заявку, та приймає рішення про включення його до відомості господарств для виплати часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння (додаток 3).
  12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної Казначейської служби України, затвердженогонаказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.
  13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки господарств населення в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 рокуза № 1569/21881.
  14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.
  15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством.
  Бажаючі скористатися субвенцією згідно Порядків використання коштів обласного бюджету, затверджені рішенням обласної ради, за роз’ясненням та консультаціями
  звертайтеся до управління агропромислового розвитку Коростенської районної державної адміністрації, кабінет №25 та за тел. 4-10-40.

  <
  Календар
  footer-img