Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Консультація з громадкістю /

  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Коростенської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг»

  Аналіз регуляторного впливу до проекту  розпорядження Коростенської  районної державної адміністрації  «Про затвердження переліку  адміністративних послуг»

   

   

  1.Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

   

  Відповідно до ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» від  06.09.2012 № 5203-VI, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 року № 2806-IV, ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 року № 118, Указу Президента України від 12.03.2013 №128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

   

  2. Визначення цілей державного регулювання.

   

   

  Основна ціль зазначеного проекту розпорядження – це затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації (далі – Центр). Метою прийняття розпорядження є визначення переліку  адміністративних послуг.

   

  3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

   

   Перша альтернатива – збереження існуючого стану щодо отримання адміністративних послуг: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, що не забезпечує відкритості та прозорості, доступності до інформації по наданню адміністративних послуг, раціональної мінімізації документів та процедурних дій, що вимагається для отримання адміністративної послуги.

  Тому від такої альтернативи необхідно відмовитися.

  Друга альтернатива – надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг при Коростенській  районній державній адміністрації – постійно діючого робочого органу, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, що забезпечить виконання принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг:

  - верховенства права;

  - стабільності;

  - рівності перед законом;

  - відкритості, прозорості;

  - оперативності і своєчасності;

  - доступності інформації про надання адміністративних послуг;

  - захищеності персональних даних;

  - раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій;

  - неупередженості і справедливості;

  - доступності та зручності для суб’єктів звернень.

   

  Прийняття даного проекту розпорядження вирішить існуючу проблему щодо забезпечення чіткого визначення саме тих послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при  Коростенській  районній державній адміністрації 4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

   

  Механізмом розв'язання проблеми є затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

  Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

   

  5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

   

  У разі прийняття регуляторного акту центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» з метою створення зручних та сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади району.

  Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг -  результат здійснення владних повноважень  суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

   

  Проект розпорядження негативних чинників не має.

  Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

   

  6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

   

   Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

  Проект розпорядження негативних чинників немає. Оприлюднення даного проекту та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості.

           ВИГОДИ

  ВИТРАТИ

  СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Скорочення часу на отримання адміністративних послуг

  Витрати пов’язані з вивченням нового переліку отримання адміністративних послуг

  Отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг

  СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

  Вдосконалення  законодавства в сфері надання адміністративних послуг

  Витрати пов’язані з впровадженням переліків до якості і доступності послуг, а також розміщенням інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг

  Запровадження Єдиного переліку надання адміністративних послуг

  СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

  Спрощення процедури отримання адміністративних послуг

  Витрат не зазнають

  Отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг

   

   

  З огляду на значну соціальну значимість передбачається, що прийняття даного розпорядження матиме значно більший соціальний ефект, ніж можливі втрати суб’єктів підприємницької діяльності.

   

  7. Термін дії акту

  Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

  Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

  8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

  Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів

  Незаплановано.

  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту.

  Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають намір отримати адміністративні послуги.

  Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

  Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб

   

  Достатній. Даний Проект розміщено для ознайомлення на офіційному веб-сайті Коростенської  райдержадміністрації. Повідомлення про оприлюднення даного проекту розміщено в  громадсько – політичній газеті Коростенщини «Древлянській край »

   Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є:

  - кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

  - кількість надаваних через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень.

   9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

   

  Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

  Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

  Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження Коростенської районної державної адміністрації.

  Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані отримані методом анкетування.

  Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

  Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися відділом адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації.

   

   

  Голова районної

  Державної адміністрації                                                             В.В. Нагорняк

   

   

   

  <
  Календар
  footer-img