Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Пропозиції / Інвестиції /

  Створення сучасного комбікормового заводу та спеціалізованого складського господарства


  Анкета інвестиційної пропозиції

  Загальна інформація про підприємство

   

  Назва підприємства Відкрите акціонерне товариство "Коростенський комбінат хлібопродуктів"
  Поштова адреса, телефон, факс, e-mail 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 60. (04142) 5-04-23, 4-23-40, 4-22-07(факс), 4-50-16 (факс).
  Форма і структура власності Приватна власність, 286 акціонерів - 51% за юридичними особами; 49% за фізичними особами.

   Інформація про інвестиційну пропозицію

   

  Назва інвестиційного проекту (ідеї) Створення сучасного комбікормового заводу та спеціалізованого складського господарства.
  Суть та мета інвестиційного проекту На базі "Коростенського КХП" планується створити сучасний комплекс для виробництва   комбікормів,   які   по   якості   будуть   відповідати   найвищим вимогам споживачів даної продукції, а саме - відгодівельних комплексів, птахофабрик, інших суб'єктів господарювання, які займаються вирощуванням та відгодівлею тварин. Для здійснення проекту в місті Коростені існує земельна ділянка площею 5 га з   залізничними   коліями,   зручним   під'їздом   автотранспорту,   будівлями комбікормового   заводу,    складського   господарства,    адміністративним   і побутовим корпусами. Необхідним є сучасне технологічне обладнання та техніка для транспортування  і зберігання  сировини та комбікормів,  для виробництва комбікормів.
  Організаційна форма співробітництва Одержання обладнання у лізинг або організація спільного виробництва.
   Фінансові показники проекту Термін окупності проекту - 10 років, показники рентабельності підприємства -10 %, планові розрахунки накопиченого прибутку на наступні 5 років - 2,5 млн. дол. США.
  Загальна вартість проекту (у тис.грн. і тис.дол. США) 25 250 тис. грн. (5 млн. дол, США).
  Форма залучення інвестицій Кошти вітчизняного (іноземного) інвестора.
  Потреба у інвестиціях, % та у тис.грн. і тис.дол. США 4 млн. дол..США
  Ресурсне забезпечення проекту, % Земельна ділянка - 100 %, пільги - 100 %, виробничі площі - 100 %, енергозабезпечення - 100 %, персонал - 57 %, зв'язок - І00 %, транспортне сполучення - 100 %.
  Кількість створених і збережених робочих місць Кількість збережених робочих місць - 27, кількість створених місць - 33.
  Інформація для контактів Голова Правління Дідківський Леонтій Миколайович,тел. (04142) 5-04-23,8-050-963-93-04

   

  General information about the enterprise
  Name of the enterprise
   
  JSC “Korostenskiy Kombinat Khliboproduktiv”
  Mailing address
  Telephone, fax
  e-mail
  Zhytomyr Region
  11500, Korosten district, Zhovtneva Str., 60
  Tel. (04142) 504-23, 423-40
  fax (04142) 422-07, 450-16
  Form and structure of ownership
  Private
  Informationabouttheinvestmentproject
  Name of the investment project (idea)
  Creation of an up-to-date plant for mixed-fodder productionand a storage facilities complex.
  Essence and aim of the investment project
  Creation of a complex for mixed fodder production. Purchasingofmoderntechnologicalequipmentandmachinesforrawmaterialsandmixedfodderproduction, transportationandstoring.
  Organizational form of cooperation
  Joint venture, leasing
  Financial showings of the project
  Pay-off period – 10 years, profitability – 10%, planned calculations of accumulating profit for the next 5years – 2,5 mln. USD
  Total value of the projects (thous. USD and thous.hrn.)
  25250 thous.hrn.,
  5000 thous. USD
  Form of investment involving
  Investment funds
  Needs of investments, % and in thous.hrn. and in thous. US dollars
  80%
  20200 thous.hrn., 4000 thous. USD
  Resortprovisionoftheproject, %
  Allotment, workingareas, heating, waterandpowersupply, transport communication, staff
  Number of created and preserved workplaces
  Preserved27, created – 33
  Contact information
  Chairman – Leontiy Didivskiy
  Tel. (04142) 504-23
  Head of the department of economy M.Podolskiy
  tel. (04142) 4-30-21, 4-47-16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  <
  Календар
  footer-img