Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Коростенська райдержадміністрація /

  Апарат районної державної адміністрації

  Відділ організаційної роботи

  Відділ організаційної і кадрової роботи здійснює організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації при розв'язанні проблем економічного і соціального розвитку, бюджету та життєдіяльності населення району; підвищення ефективності організаційно-масової роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток демократичних принципів у їх діяльності . Відділ організаційної і кадрової роботи, взаємодіє з іншими відділами.

  Начальник відділу  - т.9-64-62.

   

  Загальний відділ

  Основним завданням відділу є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в райдержадміністрації на основі використання сучасної оргтехніки, автоматизованої технології роботи з документами, забезпечення належного розгляду звернень та організації прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади.

  Начальник відділу Антонюк Тетяна Олександрівна -  т. 9-65-26.

   

  Відділ фінансово-господарського забезпечення

  Основним завданням відділу є: - організація бухгалтерського обліку та звітності; - дотримання основних вимог щодо складання кошторисів доходів та видатків на утримання апарату та несамостійних відділів райдержадміністрації та їх виконання; - дотримання установленої граничної чисельності працівників апарату та всіх структурних підрозділів райдержадміністрації, складання штатних розписів та внесення змін до них.

  Начальник - Хрістова Світлана Олегівна т. 9-63-45.

    

   Відділ ведення Державного реєстру виборців 

  Основним завданням відділу є забезпечення ведення Реєстру, до якого вносяться відомості громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл, які входять до складу Коростенського району, а також складання та уточнення списків виборців на виборчих дільниця.

  Начальник відділу: Грищенко Ірина Вікторівна - тел. 4-25-75; 5-07-58.

   

  Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

  Основним завданням є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості району до процесів формування та реалізації державної політики, прийняття районною державною адміністрацією суспільно значущих управлінських рішень.

  В.о. начальника відділу: Бовсуновська Оксана Богданівна т. 4-41-91                                                       

   

  Головний спеціаліст юрисконсульт сектору -

  Основним завданням  є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства інших нормативних актів районної державної адміністрації її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів районної державної адміністрації в судах всіх рівнів. 

  Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами -  т. 9-64-38

  Взаємодіє у межах компетенції райдержадміністрації в частині правоохоронної діяльності з правоохоронними органами, територіальними підрозділами міністерств і інших органів виконавчої влади, структурними підрозділами райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, та органами державної влади, до компетенції якимх належиить реалізація державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядкеу, забезпечення публічної безпеки, розгляд листів, запитів та інших матеріалів, що надходять від правоохоронних органів.

  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції - 

  Здійснює підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; проведення перевірки фактів своєчасності подання е-декларації, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

   

  Провідний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи - Ярошенко Ярослав Федорович т. 4-22-63

  Організація заходів щодо мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи і контроль за їх здійсненням на території району

   

  Головний спеціаліст з питань персоналу -  Федорук Галина Василівна т. 9-61-13

  Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури державних службовців; розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань. Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку керівництву. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в апараті. Координує стажування фахівців з метою поглиблення професійних знань за спеціальними індивідуальними планами.

  <
  Календар
  footer-img