Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Консультація з громадкістю /

  Про затвердження переліку адміністративних послуг

   

  ПРОЕКТ
                                                                                            
   
   
   
   
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
     РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
  _____________                                                                                               № _____
   
  Про затвердження переліку адміністративних послуг
                                                                   

   

   
   

  Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року № 5203-VI, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 року № 2806-IV, статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 року № 118, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 року №523-р, з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг

   
   
  1.      Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації (додається).
   
  2.      Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг» від 15.04.2014 року №111.
   
  3.      Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
   
  4.      Розпорядження набуває чинності з дня оприлюднення, крім пунктів 9-10, 22-23, 31-44, які набувають чинності з 01 січня 2015 року. 
   

   

   
   

  Голова районної

   
  державної адміністрації                                                     В.В. Боровков
          
  ПОГОДЖЕННЯ (ВІЗУВАННЯ) ПРОЕКТУ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
   
   

  Виконавець,
  начальник центру надання адміністративних послуг, державний адміністратор
   
   
   
   
   
   
   
  Л.П. Гонгало
   
   
   
  «___» .___.2014р.
   
  Завідувач
  юридичного сектору
   
   
   
   
   
   
   
  В.П.Гомонов
   
   
  «___» .___.2014р.
   
  Начальник
  загального відділу
   
   
   
   
   
   
   
  Т.М. Саух
   
   
  «___» .___.2014р.
   
  Заступник керівника апарату, начальник
  відділу організаційно-
  кадрової та
  мобілізаційної роботи
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  С.Г.Авраменко
   
   
   
   
   
  «___» .___.2014р.
   
  Заступник голови районної державної адміністрації
   
   
   
   
   
   
  В.М. Курилюк
   
   
   
  «___» .___.2014р.
  Керівник апарату
  районної державної адміністрації
   
   
   
   
   
  С.Ф. Макарчук
   
   
  «___» .___.2014р.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                               

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                              
  ЗАТВЕРДЖЕНО     розпорядження районної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ______________№__________                                                                                          
   
   

   
   
  Перелік адміністративних послуг,
  що надаються через центр надання адміністративних послуг
   при Коростенській районній державній адміністрації
   
  І. Перелік адміністративних послуг без врахування видачі (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
   
  1.                    Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;
  2.                    Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  3.                    Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
  4.                    Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття;
  5.                    Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
  6.                    Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;
  7.                    Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення;
  8.                    Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;
  9.                    Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна);
  10.               Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  11.               Реєстрація громадського об’єднання;
  12.               Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;
  13.               Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;
  14.               Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;
  15.               Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання;
  16.               Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;
  17.               Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання;
  18.               Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;
  19.               Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;
  20.               Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;
  21.               Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника;
  22.               Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення);
  23.               Оформлення та видача проїзного документа дитини;
  24.               Оформлення та видача паспорта громадянина України;
  25.               Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;
  26.               Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;
  27.               Реєстрація місця проживання особи;
  28.               Зняття з реєстрації місця проживання особи;
  29.               Реєстрація місця перебування особи;
  30.               Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;
  31.               Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;
  32.               Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;
  33.               Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;
  34.               Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;
  35.               Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;
  36.               Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;
  37.               Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;
  38.               Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
  1)    витягу з Державного земельного кадастру про:
  - землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
  - обмеження у використанні земель;
  - земельну ділянку;
  2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);
  3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;
  39.               Видача довідки про:
  1)   наявність та розмір земельної частки (паю);
  2)   наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);
  40.               Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;
  41.               Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
  42.               Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;
  43.               Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
  44.               Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;
  45.               Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
  46.               Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  47.               Видача дозволу на вчинення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна малолітньої (неповнолітньої) дитини;
  48.               Видача посвідчення батьків та дітей з багатодітної сім'ї;
  49.               Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
  50.               Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  51.               Видача погодження до проекту землеустрою;
  52.               Видача паспорту прив’язки тимчасової споруди;
  53.               Видача висновку до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  54.               Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки;
  55.               Надання дозволу на виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки;
  56.               Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду;
   
   
  ІІ. Перелік адміністративних послуг з урахуванням видачі (переоформлення, видача дублікатів анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
   
  1. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що
  здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;
   
  2. Видача висновку державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих
       об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;
   
  3. Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів
   (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток);
   
       4. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів) що здійснюють виробництво харчових продуктів підконтрольних ветеринарній службі та для агропродовольчих ринків;
   
       5. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;
   
        6. Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
   
  <
  Календар
  footer-img